Biurowy Pracownik Przyszłości

Biurowy Pracownik Przyszłości

Co znajdziesz w artykule?

Jakie trendy dopadną nas w najbliższej przyszłości? Biurowy pracownik przyszłości, jaki on właściwie będzie? Co dobrego przyniosą i czym mogą nas zaskoczyć? Przeczytałam kilka raportów i artykułów na temat tego, co przyniesie nam najbliższa przyszłość. Zmiany są nie uniknione i pytanie brzmi, nawet nie jakie one będą. Lecz co my zamierzamy z nimi zrobić? O biurowych umiejętnościach i pracowniku przyszłości, przeczytasz w tym artykule.

Wspólnym mianownikiem wszystkich przeczytanych przeze mnie raportów jest: ukierunkowanie na człowieka. To główny trend, za którym firmy muszą podążać, by utrzymać pracownika. Zmieniające się pokolenia i nowe wkraczające na rynek pracy, wymagają już innego podejścia, sposobu kierowania, a przede wszystkim komunikacji. Dla nowej generacji ważniejsze są inne wartości niż te, którymi pracodawcy operowali do tej pory. Międzypokoleniowe zespoły wymagają ukierunkowania na ich potrzeby i budowanie z nimi i w nich relacji.

 

Człowiek jest najważniejszy!

 

Z drugiej strony, jesteśmy w trakcie rewolucji przemysłowej 4.0, która narzuca nam rozwój technologii, automatyzacji czy robotów. Te ostatnie, według Światowego Forum Ekonomicznego będą miały znaczący wpływ na rynek pracy i pracowników. Według prognozy w 2025 może zabraknąć 1,5 mln pracowników.

Mówi się, że tak technologie mają znaczenie, bo usprawniają i rozwijają pracę. Jednak motorem postępu technologii jest kapitał ludzki. To dzięki człowiekowi technologie prą do przodu. Zatem ukierunkowanie na człowieka, na jego talenty i potrzeby, jeszcze bardziej rozwinie technologie. Rewolucji zatrzymać się nie da, zatem, zamiast przeciwko niej się buntować, lepiej znaleźć pośród niej miejsce.

 

„Jedyne, co jest pewne dzisiaj to zmiana.
Wygrają ci, którzy będą umieć szybko adaptować się do zmian”.

 

Skoro zmiana jest naszą drogą, a rewolucja przemysłowa faktem, to jak będzie wyglądał biurowy pracownik przyszłości i co o nim powinnaś wiedzieć?

Zdaniem wielu managerów, młodym pracownikom wciąż brakuje wielu umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej. Poniższy wykres pokazuje najważniejsze z nich wraz ze skalą. Doświadczenie, zarządzanie sobą i stresem to jednoznaczny kierunek rozwoju umiejętności pracownika przyszłości. Zwłaszcza że firmy tak mocno zwracają na nie swoją uwagę.

 

Źródło: Raport: „Dwa światy” – kompetencje przyszłości 2014 r.

 

Eksperci OECD jasno stwierdzają, aby odnaleźć się w zmieniającym się świecie i technologiach, jednostki muszą myśleć kreatywnie i samodzielnie, lecz kluczem dla nich będzie umiejętność pracy w grupie.

Wspominają o tym w raporcie „The Future of Education and Skills, gdzie wyodrębnili 3 kompetencje trans formatywne, dające możliwość młodym ludziom poczucia sprawczości, odpowiedzialności i bycia innowacyjnym. To w kwestii edukacji, która w dobie zmian technologicznych, także musi być poddana reformie.

Wróćmy jednak do pracownika przyszłości. Dziś zmieniają się nie tylko biura, metody zatrudnienia, czy system zarządzania. Zmieniają się także umiejętności i zawody. Zawody, które dla naszych rodziców były spełnieniem marzeń. Dla nowej generacji są reliktem i odchodzą do lamusa. Za kilkanaście lat pewnie nikt nie będzie już pamiętał o wielu zawodach naszych dziadków. Monter, mechanik, kontroler biletów, nikt nie będzie umiał nawet wyjaśnić, co osoba na tym stanowisku robiła.

 

Czy wiesz, że 75 milionów miejsc pracy może nieuchronnie zniknąć na rzecz automatyzacji systemów?

 

W kontekście naszej pracy czy branży może i tego tak nie odczujemy. No właśnie, może! Nasza praca jest bardzo ważna i ciężko zastąpić ją robotem. Office Manager może i ma w swojej pracy zadania, które można zautomatyzować. Lecz całego wachlarzu „miękkich” spraw, programy nie wykonają. Przyjmijmy nawet wersję, że roboty typu Sophia wejdą do obiegu biznesowego i firmy zaczną zastępować pracowników. Myślę sobie jednak, że minie jeszcze sporo lat, zanim będzie na nie stać większość firm, a nie tylko dużych graczy.

 

Źródło: digitaluniversity.pl Źródło: digitaluniversity.pl

 

Jednak gdy przejrzałam listę zawodów, które mogą odejść w niepamięć, znalazło się i kilka z naszego podwórka.

 

 • Księgowy i listy płac,
 • Menadżer administracji i usług biznesowych,
 • Pracownik wprowadzający dane,
 • Sekretarz administracyjny i wykonawczy,
 • Pracownik działu statystycznego i finansowego,
 • Urzędnik pocztowy,
 • Pracownik działu informacji i obsługi klienta.

Lista jest znacznie szersza, lecz wybrałam tylko te, które mają jakikolwiek bezpośredni związek z działką administracyjną. Listę i porównanie możesz znaleźć w raporcie World Economic Forum „The Future of Jobs”.

Skoro zmieniać się będą zawody, to i siłą rzeczy zmieniać się będą wymagane od pracownika kompetencje. Umiejętność odbierania telefonów, obsługi urządzeń biurowych czy znajomość MS Windows nie jest już atutem. To już się w CV nie sprzedaje. Ważne jest, oczywiście. Lecz szybkość, z jaką te umiejętności można opanować, powoduje, że nie są już tymi z efektem WOW.

 

89% managerów firm twierdzi, że trudno jest znaleźć pracowników, który posiada umiejętności miękkie i umie nimi zarządzać.

 

Kolejny wniosek, który powinien zwrócić i Twoją uwagę. Jego zasadność potwierdzają i moje obserwacje podczas pracy z firmami i ich pracownikami. To na bazie braku umiejętności wzajemnej rozmowy, wymianie informacji czy umiejętności przeanalizowania sytuacji, szefowie i asystentki tracą najwięcej czasu w pracy. Szczególnie podczas audytów dostrzegam, że to nawet nie brak procedur, ma znaczący wpływ na efektywność pracy. To brak umiejętności miękkich powoduje kłótnie, blokady, a nawet rotację pracowników.

We wspomnianym już wcześniej raporcie Światowego Forum Gospodarczego pojawił się prosty i klarowny wniosek dla pracownika przyszłości. Kompetencje techniczne ustępują miejsca kompetencjom miękkim. To ku nim zwróć swoją uwagę i rozwijaj je.

 

Biurowy pracownik przyszłości to pracownik, który zauważa zmianę, dostosowuje swoje umiejętności na jej przybycie i rozwija je.

 

 TOP 10 umiejętności pracownika przyszłości wyróżnionych przez ekspertów:

 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów
 2. Myślenie krytyczne
 3. Kreatywność
 4. Zarządzanie ludźmi
 5. Współpraca i kooperacja
 6. Inteligencja emocjonalna
 7. Ocena i podejmowanie decyzji
 8. Orientacja na usługi
 9. Negocjacje
 10. Elastyczność myślenia

 

Kompetencje przyszłości

 

„Kompetencje przyszłości to konkretne umiejętności umożliwiające podejmowanie i realizowanie zadań w środowisku pracy, które jest z gruntu elastyczne, rozproszone geograficznie, podatne na częste i szybkie zmiany, zakłada konieczność operowania technologiami cyfrowymi i współpracę ze zautomatyzowanymi systemami i maszynami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.”[1]

 

Jaki zatem będzie biurowy pracownik przyszłości?

 

Praca pracownika biurowego oparta jest w dużej mierze na logistyce zarządzanie wieloma sprawami i osobami. To w administracji wszystkie procesy się zaczynają i kończą. Ilość procesów jest bardzo duża i wierzę, że nikogo nie muszę do tego przekonywać.

Czy chcemy jednak tego, czy nie, systemy będą wkraczały na nasze podwórko i będą nam usprawniały prace. Przynajmniej taka powinna być ich intencja. Choć mam świadomość, że w rzeczywistości może wyglądać to różnie. W dobie szaleństwa technologicznego głupcem byłoby nie wykorzystywać tych możliwości i stać do nich tyłem.

Programy, aplikacje, systemy do Elektronicznego Obiegu Dokumentów powinny być na liście Twoich celów i sposobów na organizację pracy. Narzędzia są po to, by je wykorzystywać. Korzystanie z nich to jedna z możliwości.

 

Jednak w administracji kluczem są relacje.

 

Te z szefem, zespołem, jak i klientami odwiedzającymi biuro. Co z tego, że będziesz technicznie świetnie ogarnięta, skoro nie będziesz umiała:

 • mówić, tak by Cię słuchano,
 • myśleć, tak by znaleźć rozwiązanie sytuacji,
 • kreować wizerunku swojego i firmy, w której pracujesz,
 • współpracować z różnymi osobowościami i pokoleniami,
 • rozwiązywać problemów, których wraz z technologią będzie tylko przybywać,
 • negocjować, gdy trzeba zrealizować projekt,
 • zarządzać zadaniami, by rozdzielać je wedle potrzeb,
 • podejmować decyzji, które wpłyną na Twoją organizację pracy, firmę i jej zyski, szefa, który najzwyczajniej w świecie tego oczekuje.

To wszystko to wachlarz umiejętności miękkich, które wraz z rewolucją przemysłową, systemami do usprawnień i kilkoma pokoleniami na rynku pracy, będą Ci bardziej potrzebne niż jakiekolwiek inne. Teraz główne trendy mówią jasno, że to sposoby myślenia, postawy i metody działania mają największe znaczenie.

 

 

Biurowy pracownik przyszłości jest zatem nie tylko zorganizowany, planujący świetnie pracę i skupiony na realizacji celów. Umie zarządzać swoją energią i na chłodno analizować daną sytuację. Potrafi wykorzystać własną inteligencją emocjonalną do wpływania i budowania relacji z innymi. Biurowy pracownik przyszłości wie, że współpracę buduje się na fundamentach wartości, szacunku i otwartości na to co inne i odmienne. Mało tego, potrafi otwarcie o tym mówić, inspirując innych i zarażać swoją postawą. W szukaniu kreatywnych metod usprawnień jest skupiony na zespole i jego wynikach, a nie tylko na tym, by zrobić zadanie szybciej.

Przyszłość mówi nam zatem wprost: podejdź nowocześnie do swojej pracy i oprzyj swoją ścieżkę rozwoju na umiejętnościach miękkich, których ani systemy, ani roboty, ani technologia Ci nie odbiorą. Inwestuj w umiejętności miękkie, które będą Twoją furtką do adaptacji do zmieniającego się świata. A z drugiej strony otworzą Twój potencjał i zdecydowanym krokiem wkroczysz w rewolucję, która może i Tobie dać wiele.

Jeśli więc czujesz, że upatrujesz w którejkolwiek z umiejętności jakieś odchylenia lub braki, poświęć jej więcej uwagi. Doszkól, przećwicz i rozwijaj każdego dnia. A nadchodząca transformacja będzie łatwiejsza do przejścia. Lecz przede wszystkim wybijesz się pośród tych wszystkich, którzy tego zadania domowego nie odrobią 😉

 

Bibliografia:
 1. Raport: „Dwa światy” – kompetencje przyszłości 2014 r.
 2. Raport World Economic Forum „The Future of Jobs 2018”
 3. Raport: Kompetencje przyszłości DELabUW
 4. Raport OECD „The Future of Education and Skills. Education 2030”.
 5. Pracownik przyszłości, Infuture Hatalska Foresight Institute i Samsung
 6. Teh Deloitte Global Millenial Survey 2019

[1] Raport: Kompetencje przyszłości DELabUW

Powiązane artykuły
5 blokad przed zmianą w życiu. Jakie to są lęki?

Blokady przed zmianą bywają mocnym stoperem przed ruszeniem w życiu naprzód. Często łatwiej jest powiedzieć, niż zrobić. Teoretyzować każdy potrafi, lecz przejść do działania, niestety odsetek tych osób jest zdecydowanie mniejszy. Co zatem blokuje na drodze do nowego? Jakie lęki blokują przed zmianą? Nazwijmy

Więcej
Podcast BR#15 - Biurowe Rewolucje świadomie się zmieniają!
Biurowe Rewolucje świadomie się zmieniają!

Przesłuchaj odcinek podcastu: Biurowe Rewolucje – Urszula Rowińska · Biurowe Rewolucje świadomie się zmieniają! POSŁUCHAJ W SPOTIFY POSŁUCHAJ NA YOUTUBE Lub przeczytaj: Ten odcinek będzie nieco inny niż poprzednie. Tym razem zamiast wskazówek, porad, czy dzielenia się doświadczeniem

Więcej
Błędy w komunikacji - zobacz jakie Ty popełniasz
Błędy w komunikacji – zobacz, jakie Ty popełniasz?

Komunikacja jest niezwykle wymagającym procesem. Popełniamy w niej wiele błędów, często nawet nie zdając sobie z nich sprawy. O poruszenie tematu komunikacji proszono mnie już od dawna. Nadszedł czas, by dokładnie się z nim zmierzyć. Zacznijmy zatem od podstaw i przyjrzyjmy się, jakie błędy

Więcej
Urszula Rowińska Trener Zmiany

Nazywam się Ula Rowińska i jestem Trenerem Świadomej Zmiany.

Łączę 16-letnie doświadczenie w administracji i biznesie z najnowszą wiedzą o rozwoju świadomości mentalnej. Dzięki czemu efektywniej wspieram szefów firm i pracowników we wdrażaniu świadomej zmiany w zespole. Towarzyszę im w tym procesie, uświadamiając blokady, potrzeby i korzyści z niej płynące.

Jako Trener Administracji wiem, jak ważny jest przepływ między twardymi a miękkimi procesami. Dlatego łączę to z nauką i uważnością w komunikacji interpersonalnej. 

Jako Terapeuta Integracji Świadomości i Trener Mentalny stawiam na solidny mindset udowadniając, że ścieżka zmiany i kierunek rozwoju zaczyna się w głowie każdego z nas.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top