Obowiązek informacyjny

dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą Strony na Facebooku https://www.facebook.com/BiuroweRewolucje/ oraz grupy: https://www.facebook.com/groups/biurowerewolucje:  

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

        1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkownika serwisu społecznościowego jest Facebook Inc., który przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z regulaminem obowiązującym użytkowników serwisu,

        2) współadministratorem Państwa danych osobowych jako użytkownika Strony na Facebooku oraz Grupy jest Urszula Rowińska z siedzibą w Warszawie (ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa), (zgodnie z orzecznictwem TSUE, tj. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca Strony na Facebooku jest współadministratorem danych osobowych wraz z Facebookiem).

        3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora) w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i analizy statystyk Strony i Grupy na Facebooku, a także w celu obsługi Strony i Grupy na Facebooku, co do pozostałych działań na Facebooku należy zapoznać się z polityką Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation, 

        4) odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: w zakresie obsługi Strony i Grupy na Facebooku, w tym wiadomości itd. dane nie będzie przekazywane osobom, czy podmiotom trzecim,

        5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania: możliwe jest np. usunięcie treści wiadomości na Messengerze, ale nie możemy usunąć danych, za które odpowiedzialny jest Facebook,

        6) Facebook Inc jest podmiotem z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz korzysta z odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO,

        7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wycofania udzielonej zgody (jeżeli była udzielona), a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

        8) wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, jakie miało miejsce do czasu jej wycofania,

        9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

        10) wskazane wyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych,

        11) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Scroll to Top